Duurzame verpakkingen

Reduce, Re-Use & Recycle

Ontwerpen die zich onderscheiden. Voges houdt zich al in de ontwerpfase bezig met het recyclingvraagstuk, door compacte en efficiënte producten te creëren die bij de vervaardiging minder materiaal nodig hebben. Kleinere, dunnere, lichtere producten: we doen meer met minder materiaal. Ons assortiment blisterverpakkingen wordt op dit moment al uit 100% gerecyclede petflessen vervaardigd.

Recycled packaging

Voges heeft zich ten doel gesteld om te zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden en fabricageprocessen die ecologisch verantwoord zijn. Wij willen operationeel uitblinken en reductie van ons eigen productieafval is daar een onderdeel van. Ons productieafval en onze bijproducten worden dan ook actief gerecycled. Dankzij efficiënt ontwerpen en het gebruik van zeer goed recyclebare materialen heeft Voges het afvalmateriaal aan het einde van de levensduur van het product maximaal weten te reduceren. De materialen die we wel gebruiken - gerecyclede PET, PLA, vibersTMen PS - zijn waardevol voor recyclers. 

PET is het meest gerecycleerde plastic in de wereld. PET-flessen, -potten en -verpakkingen worden geaccepteerd in vrijwel alle recyclingprogramma's. Na inzameling wordt post-consumer PET gekocht door inzamelaars die PET-afval wassen, vermalen en verder bewerken om het gerecyclede uitgangsmateriaal te produceren dat klaar is om opnieuw te worden gebruikt in een verscheidenheid aan eindproducten.

Wij streven ernaar natuurlijke bronnen in stand te houden en onze impact op het milieu tot het uiterste te beperken. Voges implementeert op actieve wijze maatregelen om de efficiency te verhogen, energie- en waterbronnen in stand te houden, de luchtkwaliteit te verbeteren en minder afval te produceren. Reductie en recycling van plastic afval maken integraal deel uit van onze strategie om innovatie en waarde te realiseren.

Composteerbare verpakkingen uit biopolymeren

In 2003 heeft Voges een compleet assortiment verpakkingen geïntroduceerd, vervaardigd met Ingeo™ biopolymeren, ‘s werelds eerste performance plastic afkomstig uit jaarlijks hernieuwbare bronnen. De technologie maakt voor het basismateriaal gebruik van grondstoffen zoals maïs in plaats van aardolie. Anders gezegd: schaarse hulpbronnen worden door onuitputtelijke bronnen vervangen. Ingeo™ is geschikt voor alle wegwerpsystemen en is bovendien composteerbaar. Het is afkomstig uit de aarde en wordt daarin ook weer opgenomen.

Compostable packaging

Een vacuümgevormde beker wordt in circa 35 dagen tot poedervormige fragmenten afgebroken in een goed opgezette aërobe bedrijfs-composteerinstallatie, bij een gemiddelde temperatuur van 60 graden Celsius. Nadat de PLA-fragmenten zijn afgebroken, hydrolyseren zij verder in melkzuur en worden door de aanwezige microben snel omgezet in CO2 en H2O.

Sinds kort verwerken wij ook vibersTM. Een nieuw, circulair materiaal. Het wordt gemaakt van Olifantsgras (Miscanthus Giganteus) en een restproduct uit de aardappelverwerkende sector. Olifantsgras is een snelgroeiend gewas dat 4x zo veel CO2 vastlegt als een bos met bomen. 

Dankzij moderne technieken is het supergeschikt om producten te
maken die beter zijn voor het milieu. Olifantsgras wordt lokaal geteeld, op braakliggende gronden die niet gebruikt worden voor voedsel.